CONDIȚII GENERALE DE UTILIZARE A SITE-ULUI

1. SCOPUL CONDIȚIILOR GENERALE
Aceste Condiții Generale reglementează accesul și utilizarea site-ului www.cereancanatura.ro/es (în continuare site-ul web) deținut de 2007 BEFINDEN GRUP SL (în continuare BEFINDEN), precum și politica de protecție a datelor personale ale utilizatorilor.
2. INFORMAȚII DESPRE DEȚINĂTORUL SITE-ULUI
2007 BEFINDEN GRUP SL este o societate spaniolă cu răspundere limitată, înmatriculată la Registrul Comerțului din Barcelona în Volumul 40199, Fila 0190 Secț. Generală, Pagina 363643 POZIȚIA 1. Societatea are sediul în Barcelona, strada La Rambla, 41 2a Mataró.
3. UTILIZATORUL SITE-ULUI WEB
Orice persoană care accesează site-ul va fi considerată un utilizator al acestuia.
4. ACCEPTAREA ACESTOR CONDIȚII
Accesul la site-ul web presupune acceptarea de către utilizator a acestor Condiții Generale sau a celor care reglementează utilizarea site-ului la momentul respectiv.
5. RESPONSABILITATEA PRIVIND CONȚINUTUL, ACCESUL ȘI LINK-URILE ACCESIBILE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI
– Conținut:
BEFINDEN intenționează să ofere prin intermediul acestui site o simplă informare generală cu privire la serviciile profesionale pe care le oferă. BEFINDEN încearcă să publice pe site-ul său informații serioase, veridice și verificate, dar nu garantează că acestea sunt complete, exhaustive, exacte sau actualizate, și nici utile pentru luarea unor decizii de către utilizator. În consecință, utilizatorul acceptă în mod expres că este singurul răspunzător pentru utilizarea concretă a conținutului, scutind totalmente de responsabilitate societatea BEFINDEN,
BEFINDEN poate modifica, fără o notificare în prealabil, prezentarea, conținutul și configurarea site-ului web și aceste condiții generale. De asemenea, va putea putea adăuga și/sau anula orice conținut adăugat pe site.
BEFINDEN va încerca să răspundă într-un timp cât mai scurt mesajelor pe care utilizatorul le va trimite prin intermediul site-ului, dar nu garantează că va remite mereu un răspuns, nu garantează un timp pentru a răspunde și nici faptul că respectivele răspunsuri se vor ridica la nivelul așteptărilor utilizatorului.
– Acces:
Utilizatorii por accesa site-ul în mod liber și gratuit.
BEFINDEN va încerca să minimizeze problemele cauzate de erorile de natură tehnică. Cu toate acestea, nu garantează disponibilitatea, continuitatea și infailibilitatea site-ului sau că utilizatorii pot accesa conținutul acestuia în orice moment.  BEFINDEN va încerca și va adopta măsurile necesare pentru a asigura confidențialitatea și securitatea în momentul utilizării site-ului web de către utilizatori. Însă, nu poate garanta că terții neautorizați nu pot cunoaște termenii și condițiile de utilizare de care beneficiază utilizatorii site-ului web, sau că nu pot accesa și intercepta, modifica sau manipula în orice alt mod conținutul pe care îl accesează utilizatorii sau informațiile pe care le primesc sau le transmit prin intermediul site-ului. BEFINDEN nu va răspunde pentru niciun fel de daune-interese rezultate ca urmare a unor asemenea acțiuni neautorizate.
De asemenea, nu garantează absența virușilor în conținut sau a altor elemente care ar putea provoca modificări ale echipamentelor informatice ale utilizatorilor sau ale documentelor electronice și ale fișierelor stocate în sistemul său informatic.
– Linkuri:
Pentru a oferi utilizatorilor accesul la informațiile disponibile pe Internet, în legătură cu subiectele și conținutul acoperite de site-ul web, pot fi introduse în acesta link-uri care permit utilizatorilor să acceseze site-uri și pagini web aparținând terților. BEFINDEN va furniza astfel de linkuri numai în scop informativ. Utilizatorul acceptă și este conștient că BEFINDEN nu va fi responsabil pentru orice tip de daune-interese cauzate ca urmare a accesării, prin linkurile menționate mai sus, unor astfel de site-uri aparținând unor terți și/sau a utilizării acestora de către utilizator.
6. RESPONSABILITATEA PENTRU UTILIZAREA SITE-ULUI:
Utilizatorul se obligă să nu desfășoare prin intermediul site-ului activități care încalcă legea sau sunt imorale ori care ar putea încălca drepturile și interesele terților.
În cazul în care BEFINDEN consideră că utilizatorul a utilizat în mod necorespunzător site-ul web, ar putea cenzura accesul acestuia la oricare sau la întregul conținut al site-ului.
7. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ
Întregul conținut al site-ului web este proprietatea intelectuală a BEFINDEN sau a unor terți.
Utilizatorul nu poate utiliza în scop comercial conținutul și informațiile pe care le conține, le reproduce ori le publică acest site și trebuie să respecte drepturile de proprietate intelectuală și industrială menționate mai sus cu privire la această pagină web.
8. ÎNREGISTRAREA ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Utilizatorul va putea accesa site-ul fără a fi nevoie să se înregistreze și fără ca, prin urmare, niciun fel de informații cu caracter personal care l-ar putea identifica să fie introduse în mod automat. Cu toate acestea, BEFINDEN poate solicita ca utilizatorul, în mod voluntar, prin intermediul formularelor de contact sau în alt mod, să furnizeze date cu caracter personal. În astfel de cazuri, prelucrarea oricăror date cu caracter personal se va face în conformitate cu prevederile prezentei clauze din cadrul Condițiilor Generale sau conform prevederilor în vigoare la momentul respectiv, dar și în conformitate cu legislația aplicabilă. De asemenea, datele personale pe care utilizatorii le-ar putea furniza BEFINDEN prin intermediul e-mailurilor, vor fi prelucrate în același mod specificat mai sus.
Copiii cu vârsta sub 16 ani trebuie să solicite și să obțină permisiunea părinților, a tutorelui sau a reprezentantului legal înainte de a transmite orice fel de date personale.
BEFINDEN poate crea și include, pe propria sa răspundere, datele personale furnizate prin intermediul site-ului web sau al e-mailurilor într-un fișier informatic cu scopul de a gestiona solicitările sau mesajele și pentru a-și promova activitățile profesionale.
În momentul în care completează și trimite orice formular din cadrul site-ului sau e-mailului, utilizatorul consimte și autorizează în mod expres pe BEFINDEN pentru ca aceasta să colecteze, să prelucreze automat sau să transfere datele personale transmise pentru a le folosi exclusiv în scopurile prezentate. Utilizatorul garantează că datele personale furnizate sunt adevărate și este responsabil cu comunicarea oricăror modificări în legătură cu acestea. Datele personale pot fi modificate sau anulate de către utilizator prin trimiterea unui e-mail la adresa info@cereancanatura.ro din contul de e-mail pe care l-a furnizat în momentul completării formularului, specificând în mesaj ce date dorește să modifice sau dacă vrea ca înregistrarea sa să fie ștearsă.
BEFINDEN informează utilizatorul cu privire la posibilitatea pe care acesta o are de a-și exercita în mod oficial drepturile de acces, de rectificare, de opoziție și de anulare a datelor cu caracter personal colectate. În acest caz, utilizatorul trebuie, de asemenea, să-și confirme cererea trimițând un document semnat la următoarea adresă: 2007 BEFINDEN GRUP SL, calle La Rambla, 41 2ª de Mataró 08302 (España). Această cerere trebuie să conțină următoarele informații: numele și prenumele utilizatorului, adresa aleasă pentru notificări, copia xerox a actului său de identitate sau a pașaportului și solicitarea care stă la baza cererii.
BEFINDEN se angajează să respecte obligația de păstrare a confidențialității cu privire la datele cu caracter personal și să adopte măsurile de securitate prevăzute în legislația în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal. Cu toate acestea, în ciuda acestor măsuri, pot exista infiltrații ca urmare a unor acțiuni frauduloase ale unor terți, care nu sunt de responsabilitatea BEFINDEN.
BEFINDEN nu păstrează informații referitoare la conexiunile la site-ul său web, declinând această responsabilitate către furnizorului dvs. de servicii de Internet. Cu toate acestea, în cazul în care aceste date vor fi stocate, acest lucru se va realiza numai în scopuri statistice.
9. INFORMAȚII PRIVIND COOKIE-URILE ȘI TEHNICILE DE „SPAM”
Utilizatorul autorizează folosirea cookie-urilor, care nu vor permite în nici un caz identificarea acestuia. Oricum, utilizatorul poate refuza sau împiedica instalarea acestor cookie-uri modificând configurația browserului său.
BEFINDEN nu utilizează tehnici de „spam” și va prelucra numai datele pe care utilizatorul le transmite prin intermediul formularelor electronice puse la dispoziție pe site sau prin mesaje de tip e-mail, în scopurile și în modul descris mai sus la punctul 8.
10. LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA COMPETENTĂ
Orice litigiu între părți rezultat din aplicarea sau interpretarea acestor Condiții Generale, care nu poate fi soluționat pe cale amiabilă, va fi înaintat instanțelor și tribunalelor din Barcelona, fiind aplicabilă legislația spaniolă.

DACĂ EȘTI INTERESAT

ACESTA ESTE MOMENTUL PENTRU A DESCOPERI

CEREANCA NATURA RESIDENCE

LOCALIZARE

În mijlocul naturii, într-un spațiu idilic, în Săbăreni.
La 25 de minute cu mașina de centrul Bucureștiului.

ADRESĂ:

CEREANCA NATURA RESIDENCE

Strada Principală Săbăreni, Județul Giurgiu 087153

TELEFON:

+40 728 778 264

E-mail:

info@cereancanatura.ro

Persoană de contact

Alina Zaporojan

 • +40 728 778 264
 • info@cereancanatura.ro

Urmăriți-ne pe FACEBOOK

SHARE

Întreabă-ne

  Acord permisiunea preluării și păstrarii datelor personale și accept politica de confidențialitate.

  Copyright © 2019 BENUTZ INVESTITII SRL. All Rights Reserved. 

  Utilizarea cookie-urilor

  Acest site utilizează cookie-uri pentru ca dumneavoastră, în calitate de utilizator al acestuia, să beneficiați de cea mai plăcută experiență de navigare. Dacă continuați să navigați, vă dați consimțământul pentru acceptarea cookie-urilor menționate mai sus și acceptați politica noastră de cookie-uri. Dați clic pe linkul anterior pentru a afla mai multe detalii.Mentiuni legale

  ACEPTAR
  Aviso de cookies